Co je to ChatGPT?

FAQ - ChatGPT

ChatGPT je model umělé inteligence vyvinutý společností OpenAI. Jedná se o pokročilý systém založený na technologii hlubokého učení, který dokáže porozumět a generovat lidský jazyk v reálném čase. ChatGPT je součástí rodiny modelů GPT (Generative Pre-trained Transformer), které jsou schopny generovat text na základě kontextu a instrukcí poskytnutých uživatelem.

ChatGPT je trénován na obrovském množství textových dat a má schopnost porozumět a odpovídat na širokou škálu dotazů a podnětů od uživatelů. Může být využit v různých kontextech, jako jsou chatboti, asistenční aplikace, automatizované odpovědi na zákaznické dotazy, tvorba obsahu a mnoho dalšího.

Jedna z hlavních vlastností ChatGPT je jeho schopnost adaptovat se na různé situace a kontexty, což mu umožňuje poskytovat relevantní a smysluplné odpovědi na širokou škálu dotazů. Je to mocný nástroj pro komunikaci a interakci s uživateli na základě přirozeného jazyka.

Naše agentura poskytuje služby v internetové reklamy.